Pages

Ads 468x60px

Friday, April 5, 2013

Kehidupan Dunia Hanya Senda Gurau

“Dan Tiadalah Kehidupan Dunia Ini Melainkan Senda Gurau Dan Main-Main. Dan Sesungguhnya Akhirat Itulah Yang Sebenarnya Kehidupan, kalau mereka mengetahui"
Al 'Ankabuut : 64
Ayat diatas yang menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sekedar permainan dan senda gurau belaka, dijadikan indah dalam pandangan setiap manusia terhadap apa yang mereka inginkan dari perhiasan dunia , sedang disisi allah Subhanahu Wata'ala ada tempat kembali yang baik (syurga) Ali 'Imran : 14.

Kalau kita mau mencermati setiap kejadian dan atau kegiatan dari yang terkecil hingga yang terbesar tidaklah kesemuanya luput dari pengawasan , kekuasaan serta genggaman Allah Subhanahu Wata'ala. setiap segala sesuatu yang ada di langit dan dibumi berada dalam kekuasaannya berada dalam ketetapannya berada dalam jalan yang telah ditentukan oleh Nya, baik itu jalan kebaikan maupun jalan kejelekan. 

Sejatinya semua telah ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala baik itu jalan yang baik maupun yang buruk dimana mereka yang berada di jalan kebaikan akan senantiasa mendapatkan kawalan , perlindungan dan tuntunan dari para Malaikat Nya sedangkan mereka yang berada dalam jalan kejelekan akan berada dalam pengaruh , bisikan dan tuntunan syeithan. 

Demikian Allah Subhanahu Wata'ala telah jadikan apa yang ada didalam kehidupan dunia ini berupa dua sisi berlainan yang masing - masing dijadikan oleh Nya sebagai ujian satu dengan lainnya. 

Beruntunglah mereka yang senantiasa berada dalam kebenaran dengan beramal saleh dan mereka yang senantiasa berada dalam kesabaran dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wata'ala. 
"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya ?"

Wallahu A'lam

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Followers

Sample Text